JR CKG – Slovenski center za krožno gospodarstvo

Spoštovani,

objavljen je JR CKG – Slovenski center za krožno gospodarstvo.

Namen JR je krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Cilji JR so:

  • vzpostaviti dolgoročno delujoč center, ki bo predstavljal podporno okolje z osrednjo točko za podporo sistemskemu prehodu v krožno gospodarstvo in družbo;
  • povezati aktivnosti vseh relevantnih organizacij, posameznikov in delujočih/nastajajočih stičišč, centrov, ipd., ki delujejo na področjih, povezanih s prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo (npr. biogospodarstvo, tehnološke snovne zanke, nizkoogljične tehnologije, družbene inovacije, kreativne industrije itd.);
  • zagotoviti, da so deležniki v slovenskem prostoru seznanjeni z najnovejšimi trendi, praksami in pristopi ter, kjer je relevantno, podpreti njihov prenos v slovenski prostor;
  • upoštevati, uporabljati in nadgrajevati uporabo praks/pristopov, izdelkov in dognanj, ki so/bodo nastala med izvajanjem ključnih relevantnih projektov ministrstev na področju krožnega gospodarstva (npr. Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo) in relevantnih projektov drugih deležnikov;
  • zagotoviti, da so relevantni primeri in prakse iz Slovenije ustrezno predstavljeni v mednarodnem prostoru in da se vrši prenos znanja tudi v tiste regije, kjer se s praksami za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo šele začenjajo ukvarjati.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register.

Projekt mora izvajati konzorcij, sestavljen iz najmanj 5 in največ 10 konzorcijskih partnerjev. Vsaj en partner v konzorciju mora imeti sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in vsaj en partner v konzorciju mora imeti sedež v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Ciljne skupine, ki bodo uporabniki storitev Centra, so podjetja, raziskovalne organizacije, javna uprava, prebivalstvo in drugi deležniki za prehod v krožno gospodarstvo.

 Preko javnega razpisa bodo centru namenili do 3.500.000 EUR, s katerimi bodo lahko sofinancirani stroški osebja, ki bodo delali na projektu, stroški za službena potovanja, stroški zunanjih izvajalcev, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški najema opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški informiranja in komuniciranja in posredni stroški projekta.

Rok za prijavo: 10. 7. 2024 do 23.59.

Podpisnik je rektor.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.