5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij – OBJAVA RAZPISA, prijave do 15.2.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Tematike projektov EIP:

 1. a) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
 2. b) Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč;
 3. c) Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amoniaka pri rejnih živalih;

č) Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji;

 1. d) Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki);
 2. e) Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov);
 3. f) Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu;
 4. g) Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave;
 5. h) Prehrana čebel v primerih nezadostne paše;
 6. i) Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek;
 7. j) Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo;
 8. k) Ekološka pridelava hmelja

Rok za vložitev vloge na javni razpisi poteka od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14:00 ure.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.