ARRS – Obvestilo raziskovalnim organizacijam o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti

Obvestilo raziskovalnim organizacijam o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti

(Ljubljana, 13. marec 2020) Upravni odbor agencije je sprejel sklep o objavi pojasnila o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti iz objektivnih razlogov na spletni strani ARRS in predlagal, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s partnerskimi državami bilateralnega sodelovanja sklene spremembo protokolov tako, da omogočijo podaljšanje izvajanja bilateralnih projektov.

Pojasnilo ARRS o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti:

  • Upravičeni stroški pri raziskovalnih projektih in programih in mladih raziskovalcih:

Stroški službenih poti, ki so potrebne za izvedbo posamezne raziskovalne aktivnosti, so neposredni in upravičeni strošek posamezne raziskovalne aktivnosti. Kadar do izvedbe službene poti ni prišlo zaradi nepredvidenih objektivnih okoliščin (npr.: odpoved dogodka, nenadna bolezen udeleženca, itd.) ali zaradi višje sile (izredne zdravstvene, vojaške ali naravne razmere), so vsi že nastali stroški, povezani s službeno potjo, prav tako upravičeni stroški posamezne raziskovalne aktivnosti. V primeru, da se službena pot opravi kasneje, in s tem nastanejo dodatni stroški (npr.: nakup nove letalske vozovnice), je tudi to lahko upravičen strošek posamezne raziskovalne aktivnosti. Raziskovalne organizacije morajo pri porabi sredstev ravnati smotrno in gospodarno.

  • Upravičeni stroški pri bilateralnih projektih:

Pri bilateralnih projektih ARRS povrne potne stroške le do višine sredstev, določenih v protokolu in za realizirane poti. Zaradi izrednih dogodkov v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 bo ARRS po zgledu EU – Horizon 2020 povrnila tudi stroške za nakup letalske vozovnice, kupljene do vključno 11. marca 2020, tudi če pot ni bila realizirana. Prijavitelji bodo morali zahtevku za izplačilo predložiti dokazilo, da aktivnosti niso bile realizirana zaradi koronavirusa.

Kadar pot iz navedenih razlogov ni bila izvedena, je smiselno realizirati bilateralno sodelovanje, opredeljeno v protokolu, s sredstvi elektronskega komuniciranja in komunikacijo z ustreznim zapisom dokumentirati.

O morebitnem podaljšanju izvajanja bilateralnih projektov, ki se zaključijo v letu 2020, bo obvestilo objavljeno po morebitni spremembi bilateralnih protokolov.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.