Etični vidiki v projektih Obzorje2020 / Ethical aspects in Horizon2020 projects; 25.11.2015

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost organizira dogodek na temo etičnih zahtev v okviru priprave in izvedbe projektov Obzorja 2020. Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi raziskovalcev in strokovnih sodelavcev Univerze v Ljubljani z vsemi etičnimi zahtevami od prijave projekta Obzorja 2020 do kasnejše implementacije etičnih zahtev v okviru projektov.

Dogodek, ki bo potekal v angleškem jeziku, bo izvedla prof. dr. Nina Peršak, univ. dipl. prav., ki je že vrsto let etična evalvatorka projektov Obzorja 2020 pri Evropski komisiji.

 

University office for Research is organizing an event on the topic of ethical requirements in the preparation and implementation of Horizon 2020 projects. The event is intended to familiarize researchers and research managers at UL with ethical requirements from the submission of the project proposal to the subsequent implementation of ethical requirements within the H2020 project.

The event held in English, will be conducted by prof. dr. Nina Peršak, who has been and ethical evaluator of Horizon 2020 projects with the European Commission for many years now.

 

25.11.2019, 13.00

 

Rektorat UL (Dvorana Ivana Hribarja, 2 nad.), Kongresni trg 12, Ljubljana

25.11.2019, 13.00

 

UL Rectorate (Ivan Hribar Hall, 2nd floor), Kongresni trg 12, Ljubljana

Prijava na dogodek Registration
Program:

13.00-13.25 Uvod – etika v raziskovanju
13.25-14.30 Obravnava etičnih vidikov v projektih programa Obzorje 2020 I.
14.30-14.45 Odmor
14.45-15.15 Obravnava etičnih vidikov v projektih programa Obzorje 2020 II.
15.15-15.45 Izkušnje evalvatorke – najpogostejše napake, dobre prakse, nasveti in priporočila
15.45-16.00 Vprašanja in odgovori
Programme:

13.00-13.25 Introduction – Ethics in research
13.25-14.30 Ethical aspects in Horizon 2020 projects I.
14.30-14.45 Break
14.45-15.15 Ethical aspects in Horizon 2020 projects II.
15.15-15.45 Ethics Reviewer – most common mistakes, best practices, advice and recommendations
15.45-16.00 Q&A

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.