Obvestilo izvajalcem raziskovalnih programov, ki jim je bil v letu 2020 odobren povečan obseg financiranja: Poraba sredstev in razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalnih programih konec leta 2020 (11.11.2020)

Agencija bo odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur in porabi sredstev na raziskovalnih programih obravnavala skladno z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba). Pri tem bo upoštevala 33. člen, ki opredeljuje dovoljena odstopanja, in 36. člen uredbe, ki določa, da so dodatna odstopanja oziroma izjeme poleg navedenih v 33. členu dovoljena v soglasju z agencijo, ki se ga izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane skupaj s finančnim poročilom.

  1. Oblikovanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalne programe, ki jim je bil septembra 2020 odobren povečan obseg financiranja

Skladno s sedmim odstavkom 33. člena je dovoljeno neporabljena sredstva iz leta 2020 prenesti v naslednje leto z oblikovanjem kratkoročno odloženih prihodkov, na način, da se ohrani struktura in namen v okviru odstopanj določenih z uredbo. Prenesena sredstva je potrebno porabiti v letu 2021.

  1. Razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalnih programih, ki jim je bil septembra 2020 odobren povečan obseg financiranja

Odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur ureja prvi odstavek 33. člena uredbe, ki določa, da razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalce oziroma strokovno tehnične sodelavce lahko odstopa do 5 odstotkov. Na podlagi prvega odstavka 33. člena večje odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur ni možno.


Večje odstopanje od 5-ih odstotkov pri razporeditvi raziskovalnih ur lahko agencija izjemoma odobri skladno s 36. členom uredbe
 pod pogojem, da bo izvajalec ob oddaji poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur (v nadaljnjem besedilu: PRU) za leto 2020 to odstopanje utemeljil v opombah obrazca in zagotovil, da bodo morebitne neizkoriščene raziskovalne ure v letu 2020 realizirane v letu 2021. Realizacijo prenesenih ur v letu 2021 bo izvajalec  poročal v okviru opomb PRU obrazca za leto 2021.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.