Obvestilo_COFUND projekt EUTOPIA-SIF; Predviden rok objave prvega razpisa je oktober 2020

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost sporoča:

v kolikor niste zasledili novice na naši spletni strani UL, vas obveščamo, da je bila projektna prijava zveze EUTOPIA uspešna na razpisu H2020 MSCA COFUND Fellowship Programmes s projektom EUTOPIA-SIF*. Namen Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) COFUND razpisa je sofinanciranje skladov štipendij za raziskovalce ter podpora kariernemu razvoju in usposabljanju raziskovalcev v vseh raziskovalnih disciplinah preko mednarodne in medsektorske mobilnosti. S financiranjem odličnih raziskav in zagotavljanjem privlačnih delovnih pogojev nudi MSCA COFUND shema visokokakovostne poklicne priložnosti, ki so na voljo vsem raziskovalcem ne glede na starost, nacionalnost ali raziskovalno disciplino.

Univerza v Ljubljani (UL) sodeluje v projektu EUTOPIA SIF kot projektni partner in bo v obdobju 5 let s pomočjo sredstev Razvojnega sklada UL sofinancirala 8 izkušenih tujih raziskovalcev, ki se bodo za obdobje dveh (2) let zaposlili na članicah UL. V okviru zaposlitve je predvideno, da se raziskovalcu nudi tudi »sekundiranje« (secondments) in krajše obiske (study visits, tranings) v akademskem in ne-akademskem sektorju.

Projekt EUTOPIA SIF bo financiral štipendije za raziskovalno usposabljanje in razvoj karierne poti izkušenim raziskovalcem na področju naslednjih petih (5) aktualnih raziskovalnih disciplin (v ang.):

  • Advanced analytical sciences & engineering (including robotics, photonics, new material science, quantum technology)
  • Data science and complexity (including artificial intelligence, web- & information system engineering)
  • Human disease, health & healthcare (including reproductive health, immunology and antimicrobial resistance, cancer, ageing & neurosciences)
  • Energy, sustainability & environment (including circular economy, mobility, urban planning, material heritage, water management and environmental chemistry)
  • Economics, management and social sciences (including demography, finance, law, governance, ethics)

Izbor odličnih tujih izkušenih raziskovalcev bo potekal odprto in transparentno v okviru EUTOPIA izbornih komisij. Pri evalvaciji prijav naj bi sodelovali tudi pedagogi in raziskovalci z UL. Izbrani raziskovalci bodo imeli možnost svobodne izbire gostujoče univerze, ki bo ustrezala njihovim potrebam po raziskavah in usposabljanju. V času trajanja projekta so predvideni štirje (4) letni razpisi, cel EUTOPIA konzorcij pa bo letno skupno sprejel najmanj 15 odličnih tujih raziskovalcev, od tega lahko UL dobi 2 raziskovalca na vsakem razpisu.

Predviden rok objave prvega razpisa je oktober 2020. Predviden rok za oddajo prijav bo januar 2021, sklepanje pogodb o zaposlitvi pa naj bi se začelo septembra 2021.

Aktivnosti naše pisarne in članic v okviru projekta COFUND EUTOPIA-SIF se bodo pričele predvidoma že v mesecu septembru z uradno najavo datuma odprtja razpisa za izkušene raziskovalce, predviden je sestanek s predstavniki raziskovalnih in kadrovskih služb članic, zbirali bomo tudi imena kandidatov članic za evalvatorje v izbornih komisijah, ipd.

Predhodno lahko informacijo o tem projektu in predvideni objavi razpisa za štipendije posredujete tudi raziskovalcem na fakulteti, ki so zainteresirani za prijavo in usposabljanje na eni izmed EUTOPIA univerz ali pa imajo potencialne tuje kandidate, ki bi imeli interes za izvajanje raziskovalnega projekta na UL.

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.