Pomembno: Interreg Italija-Slovenija_Razpis za standardne projekte št. 02/2023; Rok za oddajo projektnih prijav na razpis je 27.10.2023

V okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 je odprt Razpis za standardne projekt št. 02/2023. Poslanstvo Programa IT-SI je odzvati se na potrebe in izzive programskega območja preko “Okrepljenega čezmejnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva, ohranjanja in spodbujanja kulturne in naravne dediščine ter krepitve podnebne nevtralnosti programskega območja s trajnostno, inovativno in vključujočo rastjo”.

Več informacij o razpisu na spletni strani razpisa: Razpis za standardne projekte št. 02/2023 | Italia Slovenia (ita-slo.eu)

Vsak projektni predlog bo lahko naslavljal samo en specifični cilj (SC/SCI1b) in bo moral prispevati k doseganju vsaj enega kazalnika neposrednih učinkov navedenih v razpisu pri vsakem SC/SCI1b. Gre za kazalnike, ki jih za vsak specifični cilj predvideva Program IT-SI.

Rok za oddajo projektnih prijav na razpis je 27.10.2023.

Prijavitelji morajo projektno prijavo predložiti v elektronski obliki prek sistema “Jems”, na spletni strani https://jems.regione.fvg.it

Trajanje projektov v okviru tega razpisa je omejeno na 24 mesecev.

V okviru Programa IT-SI so upravičene projektne aktivnosti sofinancirane iz sredstev ESRR v višini 80% skupnih upravičenih stroškov za vse partnerje, slovenski upravičenci morajo zagotoviti 20% sofinanciranja iz lastnih sredstev.

Partnerstvo projekta mora biti sestavljeno iz vsaj enega partnerja iz vsake države članice Programa IT-SI. Priporočeno je, da je partnerstvo uravnoteženo med državama članicama Programa in ga sestavlja največ 6 partnerjev.

 

POMEMBNO! Razpis določa pogoj, da je institucija (oddelek) lahko Vodilni partner (VP) le v enem projektu v okviru posameznega specifičnega cilja (SC/SCI1b). Skladno s tem, članice pozivamo, da v razpisni dokumentaciji ustrezno v oklepaju poleg Univerze v Ljubljani zapišete tudi ime fakultete, na ta način se zadosti pogoju, da lahko sodelujete, kot »oddelek«. Ostali podatki v projektni dokumentaciji se morajo nanašati na podatke Univerze v Ljubljani in dokumente podpiše rektor. Ker je pogoj, da je lahko institucija oz. oddelek VP samo v eni projektni prijavi v okviru posameznega specifičnega cilja, bo potrebno v primeru več zainteresiranih znotraj ene članice uskladiti tako, da boste oddali le eno projektno prijavo za posamezni specifični cilj, kot VP.

Obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenskem in italijanskem jeziku.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.