Pomembno! Omejitev sodelovanja UL na 4. razpisu – INTERREG MEDITERAN; Rok za oddajo interesa na UL: do ponedeljka, 19.10.2020 do 13.00

Program Interreg MED 2014-2020 je objavil 4. razpis za modularne projekte.

Več informacij na spletni strani razpisa: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fourth-call-for-modular-projects/

Razpis je odprt do 15. 12. 2020.

Razpis je tematsko usmerjen razpis na prednostno os 2:

  • specifični cilj 2.1 – Dvig sposobnosti upravljanja z energijo v javnih stavbah
  • specifični cilj 2.2 – Povečanje deleža obnovljivih lokalnih virov energije

V okviru obeh specifičnih ciljev je pripravljen seznam rezultatov/učinkov za posamezen zaključen projekt, ki jih je potrebno nadalje prenesti ali vključiti. Seznam projektnih akronimov za Interreg MED 2014–2020 najdete v dokumentu Terms of Reference (str.5-6) .

Na voljo je približno 3 mio EUR sredstev ESRR, skupna vrednost (prispevek EU + lastna sredstva) posameznega projekta je predvidena med 400.000 in 500.000 EUR.

Upoštevati je potrebno naslednje omejitve glede partnerstva v projektu:

Omejitve za sodelovanje v vlogi vodilnega partnerja

  • vodilni partner je lahko organizacija, ki je bila partner v enem izmed projektov, vključenem v ožji izbor seznama projektov za prenos rezultatov (Terms of Reference (str.5-6)) in je aktivno prispeval k razvoju izida/ rezultata izbranega za prenos ali vključevanje.
  • organizacija se lahko prijavi kot vodilni partner samo enkrat v okviru razpisa. Organizacija je lahko vključena kot partner v samo en projektni predlog v okviru posameznega specifičnega cilja.

Po preverbi evidence projektov, UL ni sodelovala v nobenem izmed navedenih projektov v razpisu, kar pomeni, da Univerza v Ljubljani na navedenem razpisu ne more sodelovati kot vodilni partner.

Omejitve za sodelovanje v vlogi partnerja

  • Partner se lahko prijavi samo enkrat, pri čemer svojo kandidaturo vključi kot vodilni partner v razpisu. Organizacija je lahko vključena kot partner v samo en projektni predlog v okviru posameznega specifičnega cilja.
  • Vsi partnerji morajo biti na ozemlju sodelujočih držav programa Interreg MED.
  • Partner tekočega horizontalnega projekta Interreg MED se ne more prijaviti.

Univerza v Ljubljani lahko na omenjenem razpisu sodeluje kot projektni partner enkrat v okviru vsakega od navedenih specifičnih ciljev.

To pomeni, da lahko članice v imenu UL oddajo skupno samo 2 prijavi.

Zaradi omejitev razpisa in nujnosti uskladitve prijav znotraj Univerze v Ljubljani, vas prosimo, da obvestite v primeru načrtovanja prijave na razpis. Rok za oddajo interesa je do ponedeljka, 19.10.2020 do 13.00 ure z vnosom podatkov preko povezave: https://www.1ka.si/a/302200

Na podlagi prejetih informacij bo na UL po potrebi organiziran usklajevalni sestanek. Prosimo, upoštevajte, da po navedenem roku ne bo več možno oddati informacij o načrtovanih prijavah in se vključiti v usklajevalne aktivnosti.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.