Posredovanje poročila recenzentov v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 v odziv prijaviteljem – 01555; rok za odziv: 13. 7. 2020

ARRS je 7. 7. 2020 skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik) vodjem raziskovalnih projektov  poslala poročilo recenzentov, na katera lahko dajo odziv.

Skladno z določili 98. člena pravilnika lahko vodje projektov podajo odziv na usklajeno poročilo recenzentov oziroma na posamična poročila recenzentov v primeru neusklajenega poročila.

Izpolnjeni obrazec z odzivom je potrebno na ARRS poslati do ponedeljka, 13. 7. 2020.

Če odziva vodij raziskovalnih projektov na  ARRS ne bodo  prejeli v navedenem roku, bodo  smatrali, da vodje projektov odziva na poročilo ne bodo podali.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.