Razpis iniciative Paris Seine za sodelovanje na doktorskem in raziskovalnem področju – rok za oddajo povzetkov projektov: 23. januar 2019

Univerza v Ljubljani se je pridružila evropski univerzitetni zvezi EUTOPIA – European University Alliance, ki vključuje Univerzo v Warwicku iz Združenega kraljestva, Univerzo Paris Seine (iniciativa Paris Seine),  Vrije Universiteit Brussel (VUB), Univerzo Pompeu Fabra iz Barcelone in Univerzo v Göteborgu.

V luči sodelovanja s temi univerzami je iniciativa Paris Seine objavila razpis

Paris Seine Initiative of Excellence Support for scientific excellence and internationalization,

ki bo financiral:

–        za štipendije za PhD študente in podoktorske raziskovalce,

–        za financiranje odličnih raziskovalnih projektov.

Rok za oddajo povzetkov projektov je 23. januar 2019 do 13. ure, rok za prijave je 14. februar, 2019 do 13. ure.

Pogoj je sodelovanje z raziskovalci iz Iniciative Paris Seine, ki vključuje tudi University of Cergy-Pontoise (UCP), ESSEC Business School, in dve inženirski šoli, EISTI and ENSEA. Tudi skupno prijavo na ta razpis lahko opravi samo raziskovalec iz iniciative Paris Seine, zato vabimo vse zainteresirane pedagoge in raziskovalce na UL, da se povežejo z raziskovalci z Univerzami in šolami iniciative Paris Seine. V nadaljevanju je informacija o razpisu:

 

The third call for proposal launched by Paris Seine Initiative opened on November 30th. As planned, the supporting documents are available.

 

Glede možnih vprašanj o sodelovanju doktorskih študentov v okviru tega razpisa vam pošiljamo še odgovore Univerzitetne službe za doktorski študij na nekatera že zastavljena vprašanja:

 

  1. – a se na ta razpis lahko prijavijo naši doktorski študentje, ki so že bili izbrani kot mladi raziskovalci, ali lahko tudi novi kandidati, pa potem dobijo 1/2 v primeru, da so na razpisu izbrani, mesto kot mladi raziskovalci tudi pri nas?

Pravilnik ARRS o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti omogoča mladim raziskovalcem krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol. V tem času je UL upravičena do polnega obroka sredstev, ki jih agencija po pogodbi namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, enako velja tudi v primeru, da je mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobil tujo štipendijo.

Pri tem je treba upoštevati, da se zaradi krajšega usposabljanja v tujini pogodbeni rok za izvedbo programa ne podaljša. Skladno s Pravilnikom se zagovor doktorata opravi v Republiki Sloveniji, izjemoma je možen tudi v tujini, in sicer če je pri doktoratu sodeloval tuji somentor in je odločitev o zagovoru doktorata v tujini bila sprejeta v soglasju z vsemi udeleženci.

To lahko uredimo s Co-tutele pogodbo.

Za kandidate, ki še niso vpisani na doktorski študij, bi se v tem primeru morali:

  1. prijaviti na razpis za vpis preko EVŠ – razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 bo objavljen v začetku februarja 2019 in izpolnjevati pogoje za vpis na doktorski študij
  2. prijaviti se na razpis za mlade raziskovalce – objavljen bo takoj, ko bo ARRS potrdil seznam mentorjev (najkasneje konec maja 2019, po nekaterih zagotovilih letos kakšen mesec prej), izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalce in biti izbran za mladega raziskovalca
  3. – a se na ta razpis lahko prijavijo tudi raziskovalci, ki nimajo statusa mladega raziskovalca, so pa zaposleni na ARRS raziskovalnih projektih in so vpisani na doktorski študij oz. bi se vpisali v naslednjem študijskem letu, če bi bila prijava na ta projekt sprejeta?

–        ker razpisa ne poznam dovolj natančno, predvidevam, da so lahko ovira finance. Če doktorski študent ni MR, se materialni stroški praviloma krijejo iz projekta mentorja in morebitnega somentorja. Šolnina, ki jo plačujejo študenti, ki niso zaposleni kot MR, zadostuje zgolj za stroške izvedbe študijskega programa.

  1. – a to pomeni, da mora isti doktorski študent biti vpisan na 2 doktorska študija (pri nas in v Franciji) in tudi opraviti 2 zagovora in napisati 2 doktorski disertaciji ali se zagovor in disertacija na eni strani potem prizna na drugi strani?

S Co-tutelle pogodbo se natančno opredelijo:

– vpisi (v kateri letnik bo študent vpisan na kateri instituciji),

– kje bo potekal zagovor (po navadi se partnerski univerzi dogovorita, na kateri bo zagovor, saj je komisija skupna).

– določi se program usposabljanja na obeh institucijah,…

– plačilo šolnine,…

 

Nikakor pa ne bi smeli pristati na dve disertaciji. Co-tutelle pogodba je namenjena prav dogovoru, da kandidat, ki opravlja doktorat na dveh univerzah, pridobi dvojno diplomo oziroma dve listini – pri nas in v tujini – po pravilih obeh institucij.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.