Razpis Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

Spoštovani,

odprt je razpis Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Razpis Sklada za zaposlovanje mladih želi zagotoviti dostop do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja tako, da bodo financirana tri glavna področja:

  • inovacije in proučevanje: projekti, ki se osredotočajo na nove, poskusne rešitve za boj proti brezposelnosti med ciljnimi skupinami in na povečanje števila trajnostnih delovnih mest za mlade;
  • prenos znanja, spretnosti in dobrih praks: projekti, ki se osredotočajo na prenos znanja in dobrih praks o pobudah za zaposlovanje mladih po evropskih državah s ciljem ustvariti bolj kakovostna delovna mesta in nižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi znotraj ciljnih skupin;
  • analize in raziskave: transnacionalne raziskovalne mreže, ki izmenjujejo ideje, teorije, prakse in izkušnje o tem, kako oceniti in izvesti študije učinka pobud, namenjenih obravnavi zaposlovanja mladih; kot tudi skupne prijave sodelujočih raziskovalnih institucij, ki načrtujejo povečanje svojih zmogljivosti s podporo doktorskim kandidatom na področju študij vplivov. Posebne prioritete Sklada so tudi transnacionalne analize in ocene posegov, usmerjene v starejše (25+) NEET, mlade matere NEET, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine, pa tudi raziskave o učinkih pandemije COVID-19 na ciljne skupine.

Rok za oddajo projektne prijave je 5.1.2021.

Sredstva: 11.500.000 EUR

Stopnja sofinanciranja: 85% financiranje iz sklada, 15% lastno financiranje

NCP: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Petra Hiršel Horvat

V konzorciju morata biti vsaj dve državi iz spiska upravičenih držav (Irska, Italija, Španija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Grčija, Ciper, Malta in Portugalska) in vsaj ena iz spiska držav (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Grčija, Ciper, Malta in Portugalska).

Več o razpisu lahko preberete na povezavi: https://eeagrants.org/sites/default/files/2020-09/YE%20Fund%202nd%20call%20for%20proposals.pdf

ter na povezavi: https://www.norwaygrants.si/razpisi/drugi-razpis-sklada-za-zaposlovanje-mladih/

 Omejitve upravičenosti sodelovanja

Zaradi omejitev v okviru razpisa, vas prosimo, da nas obvestite v kolikor boste pripravljali prijavo na razpis, saj se v okviru UL lahko prijavi le en projekt.

Razpis posamezni pravni osebi dovoljuje udeležbo pri samo eni projektni ideji ne glede na vlogo (prijavitelj ali partner). UL lahko tako sodeluje v samo eni prijavi na razpis, kot partner (beneficiary) ali vodilni partner (lead partner).

Po podatkih v evidenci UL ni zabeleženega nobenega projekta v okviru prejšnjega razpisa Active Youth. V kolikor kdo  sodeluje, kot partner ali koordinator v projektu prejšnjega razpisa Active Youth, nam to čim prej sporoči na UL.

PROSIMO VAS, DA NAS OBVESTITE O NAMERI PRIJAVE NA RAZPIS.

V podporo morebitnim prijaviteljem bodo organizirali usklajevalne sestanke.

Za dodatna vprašanja se obrnite na UL Službo za raziskovalno dejavnost ali kontaktno točko.

Lep pozdrav,

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.