Sklep Vlade RS in vpliv na tek rokov, način vlaganja vlog in vročanje

Na spletni strani ARRS je objavljen Sklep Vlade RS in vpliv na tek rokov, način vlaganja vlog in vročanje .

Vlada RS je dne 21. 5. 2020 sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20 in začne veljati 1. 6. 2020.

S 1. 6. 2020 tako začnejo ponovno teči roki, ki v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 niso tekli. Ponovno bo mogoče osebno vlaganje vlog v Glavni pisarni ARRS, vloge, poslane po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, pa se ne bodo več štele za veljavne. Vročanje dokumentov se bo ponovno opravljalo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Podrobnejše informacije so navedene v dokumentu.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.