Vabilo na webinarje Europa Media: 8.11. /16.11. / 23.11.2020

VABILO

Raziskovalce vabimo na 3 kratke praktične webinarje Europa Medie na temo različnih vidikov prijav na razpise programa Obzorje. Mesta so omejena (le 25 mest na posamezni webinar), zato je prijava obvezna. Webinarji bodo potekali v angleškem jeziku.  Z oddajo prijave se strinjate, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo za potrebe tega webinarja.

V primeru, da se webinarja ne boste mogli udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam to čimprej sporočite. Prosto mesto bomo tako lahko ponudili drugemu raziskovalcu.

 1. Webinar Pisanje projektne prijave na razpis programa Obzorje, ponedeljek, 9.11.2020, ob 13h (90 min + 30 min):
 • Razumevanje skupnih značilnostih uspešnih projektnih predlogov Obzorja
 • Spoznavanje tipičnih pomanjkljivosti, ki vodijo do nižjih ocen pri ocenjevanju
 • Oblikujte projektno prijavo, da bo ocenjevalcem lahko razumljiva in berljiva
 • Naučite se, kako pisati, ko vam zmanjka idej
 • Vpogled v postopek ocenjevanja: kako ocenjevalci razmišljajo in kako zadovoljiti pričakovanja različnih ocenjevalcev

Prijava: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpUMTZWQlJCN0FDRjZWMTRRMDRUT1kxVEFCRC4u

 

 1. Webinar Skoraj pozabljeni deli projektnih prijav na razpise Obzorja, 16.11.20202, ob 13h (45 min + 15 min):
 • Dimenzija spola v raziskavah
 • Ocena etike
 • Varnostni vidiki
 • Upravljanje podatkov in pravic intelektualne lastnine
 • Profili partnerjev in konzorcij kot celota

Prijava: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpURFpKME5JUkZXSVhLSEk2SzJCTFhZMUNMSC4u

 

 1. Webinar Vključevanje javnosti v znanost v projektih programa Obzorje, 23.11.20202, ob 13h (90 min + 30 min):
 • Ljubiteljska znanost – oblikujte sporočilo, ki bo pritegnilo javnost
 • Organiziranje prireditev z ustrezno vsebino in ustreznimi sodelujočimi
 • Video posnetki in podcasti, ki niso namenjeni le strokovni javnosti
 • Kako bolje poslušati in manj govoriti
 • Poenostavljena komunikacija v spletu in izven

Prijava: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpUNUZORE0ySlZaWDZYT1FIQkJaM1VYSURRUy4u

Vsem uspešno prijavljenim raziskovalcem bomo pravočasno pred delavnico poslali povezavo do spletnega dogodka, kamor so se prijavili.

 

Dear researchers,

 We invite all researchers to the online webinars organized by the Europa Media. All the webinars will be in English. The number of the participants is limited to 25 per webinar therefore registration is obligatory. By submitting your application you agree we use your personal data for the purpose of this workshop.

In case you will be unable to attend the webinar, we kindly ask you to in form us, so we can offer the free spot to another researcher.

 

Webinar 1 Horizon Proposal writing: A hands-on approach, 9.11.2020,  13h  (90 min + 30 min):

 • Understand the common features of successful Horizon proposals
 • Learn about the typical shortcomings leading to lower scores in the evaluation
 • Design your proposal to be easily comprehendible and digestible by the evaluators
 • Learn how to compose text when you run out of ideas
 • Get an insight into the evaluation process: how the evaluators think and how to satisfy the expectations of different types of evaluators

With the following survey, you can apply for the workshop: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpUMTZWQlJCN0FDRjZWMTRRMDRUT1kxVEFCRC4u

 

Webinar 2 Almost forgotten sections of Horizon proposals, 16.11.20202, 13h  (45 min + 15 min):

 • Gender dimension in research
 • Ethics assessment
 • Security aspects
 • Data management and IPR
 • Partner profiles and the consortium as a whole section

With the following survey, you can apply for the workshop: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpURFpKME5JUkZXSVhLSEk2SzJCTFhZMUNMSC4u

 

Webinar 3 Public engagement in Horizon, 23.11.20202, 13h  (90 min + 30 min):

 • Citizen science – develop messages that people get interested in
 • Organising events with the proper content with proper contributors
 • Videos and podcasts not only for the professional community
 • How to listen more and talk less
 • Simplified communication online and offline

With the following survey, you can apply for the workshop: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjmdMwuwtu-9Ekyl-PvY5eBpUNUZORE0ySlZaWDZYT1FIQkJaM1VYSURRUy4u

 

The link to the event will be sent to the participants in time before the workshop.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.