Najava razpisa Obzorje 2020 za Green Deal; predvidoma junij-julij 2020

Objavljamo osnutek delovnega dokumenta za razpis Obzorje 2020 za Green Deal, katerega objava se predvideva v mesecih junij in julij in ki predvideva sodelovanje različnih raziskovalnih disciplin.

Podnebne spremembe in okoljska degradacija predstavljajo eksistenčno grožnjo Evropi in svetu. Da bi premagala te izzive, je Evropa oblikovala Evropski zeleni dogovor (European Green deal). Gre za načrt za trajnostno gospodarstvo EU, ki bi ga dosegli s spreminjanjem podnebnih in okoljskih izzivov v priložnosti na vseh področjih politike ter s prehodom, ki bo pravičen in vključujoč za vse.

Glavna področja Evropskega zelenega dogovora, ki predstavljajo tudi izhodišča za prihajajoči razpis so naslednja:

  1. Povečanje podnebnih ambicij EU za leti 2030 in 2050
  2. Dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije
  3. Mobiliziranje industrije za čisto in krožno gospodarstvo
  4. Gradnja in obnova na energetsko učinkovite načine
  5. Pospeševanje prehoda k trajnostni in pametni mobilnosti
  6. »Farm to fork«: oblikovanje poštenega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema
  7. Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti
  8. Ambicija za neonesnaženo okolje, brez strupov

Razpis se bo nanašal na osem področij Evropskega zelenega dogovora in vključeval še tri dodatna področja. Na sestanku v začetku marca 2020 so se določile tudi natančnejše teme znotraj področji, ki si jih lahko preberete v tabeli na koncu dokumenta o razpisu Green Deal.

Več o tem tudi na spletni strani (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline).

200313 Final – brief GD working document (1)

030320 Green Deal Call – Farm to Fork-Version2 (2) (3)

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.